Bhavnaben Bhagubhai Prajapati
Posted by Narendrabhai Narottambhai Lad on October 7, 2003

Maru nam Bhavnaben Bhagubhai Prajapati chhe. Hu B.com. thai gai chhu. Mari age 21 year ni chhe. Hu Shri Prajapati Vidhyarthi Ashram and Shri Prajapati Vishva Ashram na sahay thi chalta computer centre ma abhyash karu chhu.

Maru nam Bhavnaben Bhagubhai Prajapati chhe. Hu B.com. thai gai chhu. Mari age 21 year ni chhe. Hu Shri Prajapati Vidhyarthi Ashram and Shri Prajapati Vishva Ashram na sahay thi chalta computer centre ma abhyash karu chhu. Computer shikshan ek agatyani vastu chhe. amne ahi sari talim apvama aave chhe. aap sarvena danthi chalta aa centre ma ghana Vidhyarthiro aave chhe.Hamo aap sarvena abhary chhe.
Diwali prasange aap sarvene mari shubhacamna ane nava varsh nimite,

HAPPY NEW YEAR


Bhavnaben Bhagubhai Prajapati
AT- Dhamdachha (kubharwad)
TA-Gandevi,
Dist- Navsari,
vaya-Amalsad,
Ph no-270229.There are 4 additional comments.

#1 Posted by Dalpat Manilal Mistry on 12/19/2005
Hi Bhavnaben Maru nam Dalpatbhai Mistry chhe, Hun Dhamdachha no rahevsi hale Canada man rhu chhun, tamaru nam ane mara gam nu address internate per joi ne ganoj anand thayo. tahe B.Com thaya vachi gnoj anand thayo asha chhe agal gani pragati karsho. Tamne badhane pan amara nava varhsna mubarak.
Dalpat Mistry


#2 Posted by JAYESH MISTRY on 7/15/2006
kem chho bhavana ben. hu pan dhamdachha no vatni chhu. ane atyare pan dhamdachha ma kubharwad ma rahu chhu. tamari orkhan mane apso.

jayesh.


#3 Posted by JAYESH MISTRY on 7/15/2006
kem chho bhavana ben. hu pan dhamdachha no vatni chhu. ane atyare pan dhamdachha ma kubharwad ma rahu chhu. tamari orkhan mane apso.

jayesh.


#4 Posted by JAYESH MISTRY on 7/15/2006
kem chho bhavana ben. hu pan dhamdachha no vatni chhu. ane atyare pan dhamdachha ma kubharwad ma rahu chhu. tamari orkhan mane apso.

jayesh.


 

Send your news items to be posted to news@prajapati-samaj.ca.


If you have any questions or comments about this web site, send mail to Bhavin Mistry.    
1997-2003 Prajaapati Vishva Aashram Foundation.    
Site Design by Helios Logistics Inc.