Vilpa Hashmukhbhai Lad
Posted by Narendrabhai Narottambhai Lad on October 7, 2003

Maru nam Vilpa Hashmukhbhai Lad chhe. Hu std 10 ma abhyash karu chhu. Mari age 16 year ni chhe. Mara pitashri nathi temaj mari mummi ahi ek gujarati schoolma madhyahan bhojanma balako mate bhojan banavvanu kam kare chhe. Mare ek bhai chhe.

Maru nam Vilpa Hashmukhbhai Lad chhe. Hu std 10 ma abhyash karu chhu. Mari age 16 year ni chhe. Mara pitashri nathi temaj mari mummi ahi ek gujarati schoolma madhyahan bhojanma balako mate bhojan banavvanu kam kare chhe. Mare ek bhai chhe. Jenu nam bhavin chhe. Hu Shri Prajapati Vidhyarthi Ashram and Shri Prajapati Vishva Ashram na sahay thi chalta computer centre ma abhyash karu chhu. Computer shikshan ek agatyani vastu chhe. amne ahi sari talim apvama aave chhe. aap sarvena danthi chalta aa centre ma ghana Vidhyarthiro aave chhe.Hamo aap sarvena abhary chhe.
Mane aa centre ma mafat (free) computer shikshan male chhe. karan ke hamoni sthiti fee bhari sakay aem nathi.
Diwali prasange aap sarvene mari shubhacamna ane nava varsh nimite,

HAPPY NEW YEAR

Lad Vilpa Hashmukhbhai
Lalbhai ni vadi,
bhatha rode, desra.
bilimora.There are 0 additional comments.

 

Send your news items to be posted to news@prajapati-samaj.ca.


If you have any questions or comments about this web site, send mail to Bhavin Mistry.    
1997-2003 Prajaapati Vishva Aashram Foundation.    
Site Design by Helios Logistics Inc.